+995 322 98 22 03
+995 571 711 714

ს. ჩიქოვანის 4
თბილისი, საქართველო

GEO

ENG

მენიუ

ინფორმაციის რეზერვირების მომსახურება მნიშვნელოვნად ამაღლებს კომპანიის ინფორმაციის უსაფრთხოების დონეს. ჩვენი რეზერვირების სტრატეგია მიზნად ისახავს უზრუნველყოს თქვენი დაზიანებული ან წაშლილი ინფორმაციის სწრაფი აღდგენა, რადგანაც ნებისმიერი ბიზნესისთვის ინფორმაციის უსაფრთხოება კრიტიკულ საკითხს წარმოადგენს. რეზერვირების სტრატეგია ინახავს დოკუმენტის ყველა ვერსიას იმ შემთხვევისთვის, თუ დაგჭირდათ წინა ვერსიის აღდგენა.
ასე რომ, მსგავსი პრობლემის დადგომის შემთხვევაში, თქვენ ნებისმიერ დროს გექნებათ წვდომა თქვენთვის კრიტიკული მნიშვნელობის ინფორმაციაზე.